public

warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/drupal/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Marine biology from space

Who: Olav R. Godø, Annette Samuelsen, Gavin J. Macaulay, Ruben Patel, Solfrid Sætre Hjøllo, John Horne, Stein Kaartvedt and Johnny A. Johannessen
What: Mesoscale eddies are oases for higher trophic marine life.
Where: Plos One

Marinbiologi fra verdensrommet

Hvem: Olav R. Godø, Annette Samuelsen, Gavin J. Macaulay, Ruben Patel, Solfrid Sætre Hjøllo, John Horne, Stein Kaartvedt and Johnny A. Johannessen
Hva: Mesoscale eddies are oases for higher trophic marine life.
Hvor: Plos One

Store oseaniske virvler danner grøderike oaser for planteplankton og små dyreplankton. Ved hjelp av satellittinformasjon og avansert ekkoloddteknikk kan vi nå få detaljrike bilder av virvlene. De viser at også fisk høyere opp i næringskjeden nyter godt av de rike og lett tilgjengelige matforsyninger i virvelens ytterkanter.

Project results

During the three-year project three cruises were performed, several eddies - both cyclonic and anticyclonic - were mapped acoustically and investigated more closely with in-situ measurements. Modelling was also done in order to investigate the processes at play.

A popular science summary of the project findings in Norwegian can be found here (an english translation of the text).

Publications

Syndicate content